Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) www.finlex.fi
Laatimispvm: 20.7.2018

Rekisterinpitäjä
Hop Crops tmi
Ainonkatu 27 As. 2
53100 Lappeenranta
Puh. +358 40 510 2695

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Otto Kirjalainen
/ Hop Crops Tmi
Ainonkatu 27 As. 2
53100 Lappeenranta
Puh. +358 40 510 2695

Rekisterin nimi
Hop Crops:in asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
säilyttää asiakastietoja omaa asiakasrekisteriä varten ja kehittääkseen asiakaspalvelua.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn etu- ja sukunimet sekä sähköpostiosoite. Lisäksi lisätään tieto, suostuuko rekisteröity
siihen, että Hop Crops lähettää suoramarkkinointi- tms. sähköpostia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt antavat itse tietonsa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, nimetyt henkilöt.